Av. Talha Özcan, 2005 yılında lisans eğitimini tamamlamış olup, 2006 yılından beri çeşitli kurum ve kuruluşlarda avukatlık yapmaktadır. Avukatlığın yanı sıra fikri mülkiyet uzmanı olarak danışmanlık veren Özcan, 2013 yılından itibaren Gümrükçüoğlu Hukuk bünyesinde yer almakta ve iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

Uzmanlık Alanları

  • Fikri Mülkiyet Hukuku
  • Ticaret Hukuku
  • Gayrimenkul Hukuku

There are various resources available online to find a professional essay writer. One of the easiest term paper cover page ways to locate a professional writer is using search engines. A majority of those who have trouble in the search for a professional paper writer don’t utilize this tool to its full capacity.