Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için sicile kayıt yükümlülüğü başlamış olup, ofisimiz tarafından sözü geçen Kanun’a uyum konusunda eğitim ve danışmanlık verilerek, sicile kayıt hizmeti sağlanmaktadır.