Sigorta Hukuku

Ofisimiz tarafından sigorta hukukundan doğan uyuşmazlıklarda kaza, zarar, sorumluluk, taşıma, kredi ve finansal riskler, sağlık, emeklilik ve hayat sigortası alanlarında hukuki danışmanlık ve dava süreçlerinin yürütümü hizmeti verilmektedir.