İmar ve İnşaat Hukuku

İmar ve inşaat hukuku alanında uzman kadromuzla, kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, ecri misil, plan ve proje iptali, tapu iptal ve tescil davaları, arazi davaları ve bu hususlarda idari para cezalarının iptaline ilişkin davaların yürütülmesi ve danışmanlık verilmesi, kentsel dönüşüm süreçlerinin yürütülmesi, inşaat sözleşmeleri ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin yapılması, kira sözleşmelerine ilişkin süreçlerin yürütülmesi, alanlarında hizmet vermekteyiz.