Dr. Yeliz Bozkurt Gümrükçüoğlu lisans eğitimini 2005 yılında ikincilikle tamamladıktan sonra, 2007 yılında yüksek lisans eğitimini “Ücretin Gününde Ödenmemesi Sebebiyle İş Görmekten Kaçınma Hakkı” konulu tezi ile tamamlamıştır. Doktora çalışması için bir yıl süreyle Almanya’nın Trier şehrinde İş Hukuku Enstitüsü’nde (Institut für Arbeitsrecht und Arbeitsbeziehungen in der EG-IAAEG) bulunmuştur. 2012 yılında “Türk İş Hukuku’nda Belirli Süreli İş Sözleşmesi” isimli doktora çalışması, 2014 yılında Prof. Dr. Turhan Esener ile birlikte yazarı olduğu “Sendika Hukuku” kitabının birinci basısı, 2017 yılında ise ikinci basısı yayımlanmıştır. 2018 yılında “Toplu İş Sözleşmesinin Uygulanma Alanı” başlıklı çalışması yayımlanmıştır.  Dr. Yeliz Bozkurt Gümrükçüoğlu Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Siciline kayıtlıdır.

Uzmanlık Alanları

 • Bireysel İş Hukuku
 • Toplu İş Hukuku
 • Basın İş Hukuku
 • Deniz İş Hukuku
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku
 • Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Yayımlanmış Çalışmaları

KİTAPLAR

 1. Türk İş Hukukunda Belirli Süreli İş Sözleşmesi, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2012, ISBN: 978-605- 4446-40-7 (Doktora Tezi)
 2. Esener, Turhan/Bozkurt Gümrükçüoğlu, Yeliz, Sendika Hukuku, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2014, ISBN: 978-605-4823-27-7.
 3. Esener, Turhan/Bozkurt Gümrükçüoğlu, Yeliz, Sendika Hukuku, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2017.
 4. Toplu İş Sözleşmesinin Uygulanma Alanı, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2018, ISBN: 9786052203262.

 MAKALELER

 1. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Önlemlerin Alınmaması Sebebiyle İşçinin İş Görmekten Kaçınma Hakkı, Fasikül, Yıl:4, S.30, Mayıs 2012, 23-39.
 2. Deneme Süreli İş Sözleşmeleri, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl:11, Cilt:11, Sayı:2, Temmuz 2012, 47-85.
 3. Mevzuatımızda Çocuk Ve Genç İşçilerin Çalışma Yaşamında Korunmasına İlişkin Düzenlemelere Genel Bir Bakış, Prof. Dr. Polat Soyer’e Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.15, 2013, Özel Sayı, 481-545.
 4. Gazeteci Açısından Haklı Nedenle Derhal Fesih Sebepleri ve Çalışma Koşullarında Değişikliğe Dair Bir Yargıtay Kararına İlişkin Değerlendirmeler, Fasikül Aylık Hukuk Dergisi Sayı:62 Ocak 2015.
 5. 5510 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Kapsamında Yapılan Zincirleme İş Sözleşmesinin Sona Ermesinde Kıdem Tazminatı (Karar İnceleme), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Özel Sayısı C. LXXIV, Prof. Dr. Fevzi Şahlanan’a Armağan, C.I, 2016, 223-251.
 6. 6356 Sayılı Kanun Çerçevesinde İşletme Toplu İş Sözleşmesi, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.15, S.1, Ocak 2016, Prof. Dr. Turhan Esener Armağanı C.I, 553-593.
 7. İşletmenin, İşyerinin ve İşin Gerekleri ile Fesih, Legal İş Hukuku Dergisi, 2017, C. 14, S.54, 671-704.
 8. Karar İncelemesi: İşyeri Sendika Temsilcisinin Güvencesi, Çalışma ve Toplum Ekonomi ve Hukuk Dergisi, 2017/1, S. 52, 107-134.
 9. Bozkurt Gümrükçüoğlu, Yeliz/Gemici Filiz, Beste, Yargıtay Kararları Işığında Özel Okul Öğretmenleri İle Yapılacak İş Sözleşmelerinin Türüne İlişkin Bir Değerlendirme, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.15, S.2, Temmuz 2016, Prof. Dr. M. İlhan Ulusan’a Armağan, C.I, 369-401.
 10. Bozkurt Gümrükçüoğlu, Yeliz/Gemici Filiz, Beste, Yabancılık Unsuru Taşıyan İş Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk Ve Tarafların Hukuk Seçimi, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.15, S.1, Ocak 2016, Prof. Dr. Turhan Esener Armağanı C.I, 593-621.

SEMİNER YAYINLARI

 1. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’ndaki Sendikal Güvenceler, İş Hukukuna Genç Bakış, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 27 Mart 2014 Tarihinde Gerçekleştirilen Seminer Yayını, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuka Genç Yaklaşımlar Konferans Serisi No.5, Haziran 2014, 167- 245.
 2. İş İlişkisinde Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Sorunlar ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun, İş Hukukunda Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu, Ed. Kübra Doğan Yenisey, Seda Ergüneş Emrağ, 2017, ISBN 6053338963.
 3. İşletmenin, İşyerinin ve İşin Gerekleri İle Fesih, Prof. Dr. Turhan Esener II. İş Hukuku Uluslararası Kongresi, Seçkin Yayıncılık, 2017, 9789750244537.
 4. İş Başvurusunda Bulunan Adaya İlişkin Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi, International Congress of Management, Economy and Policy 2018 Spring.
 5. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun İş Sağlıgı Ve Güvenliği Alanındaki Etkileri. 9. Uluslararası İş Sağlıgı ve Güvenliği Kongresi, (Özet bildiri).
 6. Teknolojik Gelişmelerin İş Hukukuna Etkileri ve Sanal
  Kaytarma, 4 th ICPESS 2018, 28-30 June 2018, Venice / ITALY International Congress on Political, Economic and Social Studies Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi.
 7. İşçinin Sosyal Medya Kullanımının İş Hukukundaki Etkileri, Global Business Research Congress May 24-25, 2018, 7(1), 372-375, Doi: 10.17261/Pressacademia.2018.91

Diğer Seminerler

 • Türk İş Hukukunda Sendika Özgürlüğü Güvencesi, Çalışma Hakkı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23 (Sözlü Sunum).
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İşveren Yükümlülükleri, HR Dergi, İK’cılar İçin İş Hukuku Zirvesi, 8 Şubat Sheraton Grand İstanbul Ataşehir (Sözlü Sunum).
 • “Kişisel Verilerin İşlenmesinde Çalışan Hakları”, Yeni Gelişmeler Işığında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Konferansı, 18 Temmuz 2018.
 • “Kişisel Verilerin İşlenmesinde Çalışan Hakları”, Çarşamba Seminerleri, 25 Temmuz 2018, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu Konferans Salonu”, Ankara.
 • “İşyerinde Elektronik Gözetim Uygulamaları ve İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması” Kişisel Verilerin Korunması Kurumu,7 Şubat 2019, İstanbul.
 • “İnsan Kaynakları Süreçlerinde Kişisel Verilerin Korunması”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Uyumluluk Süreci, 2 Nisan 2019, İTO.

ÇEVİRİLER

 • Krebber, Sebastian, Voaussetzungen der Tariffahigkeit von Gewerkschaften, Sendikaların Toplu İş Sözleşmesi Yapma Ehliyeti İçin Aranan Şartlar, Prof. Dr. Turhan Esener Armağanı I. İş Hukuku Uluslararası Kongresi, Seçkin 2016.
 • İsviçre İş Sözleşmesi Hukuku’nda İş Güvencesi, Prof. Dr. Wolfgang Portmann Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Yeliz Bozkurt Gümrükçüoğlu, Prof. Dr. Turhan Esener II. İş Hukuku Uluslararası Kongresi, Seçkin Yayıncılık, 2017, 9789750244537.
 • Krebber, Sebastian, Alman İş Hukuku’nda Toplu Sözleşme Sistemi, Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Yeliz Bozkurt Gümrükçüoğlu, Prof. Dr. İur. Merih Kemal Omağ’a Armağan Cilt II, İKÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 16 Sayı 2 Temmuz 2017, Seçkin Yayıncılık, 1309883717081.