Dr. Özlem Acar Ünal lisans eğitimini 2005 yılında birincilikle tamamladıktan sonra, 2009 yılında yüksek lisans eğitimini “Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’na Göre Kart Sahibinin Korunması” konulu tezi ile tamamlamıştır. Doktora çalışması için bir yıl süreyle Almanya’nın Trier şehrinde bulunmuştur. 2014 yılında “Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi” isimli doktora çalışmasını başarıyla tamamlamıştır. İstanbul Kültür Üniversitesi’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak Medeni Hukuk alanında dersler vermektedir.

Uzmanlık Alanları

Sözleşmeler Hukuku

Borçlar Hukuku

Aile Hukuku

Eşya Hukuku

Miras Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Yayınlar

Kitaplar

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi, İstanbul Şubat 2015, XII levha Yayıncılık

Makaleler

* Satıcının Zapttan Sorumluluğu, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 13 Sy. 1, Ocak 2014, s. 103-126

* Satım Sözleşmesinde Satıcının Ayıptan Sorumluluğu, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sy. 2, Temmuz 2014, s. 7-29

* Vadeden Önce Muaccel Olan Kredi Borçları Bakımından Müteselsil Kefilin Sorumluluğu – Karar İncelemesi, Prof. Dr. Turhan Esener’e Armağan – Cilt II, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 15, Sayı 1, Ocak 2016,  s. 553-566

 

* Kefalet Sözleşmesi Hükümlerinin Kira Sözleşmeleri Bakımından Değerlendirilmesi, Prof. Dr. İlhan Ulusan’a Armağan – Cilt I, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 15, Sayı 2, Temmuz 2016, s. 43-80 (Yard. Doç. Dr. Nihal Ural Çınar ile ortak makale).

* Müteselsil Kefalette Def’iler, Fasikül Aylık Hukuk Dergisi, Sayı 100, Mart 2018

Bildiriler

* Müteselsil Kefalette Def’iler, Prof. Dr. Özel Seliçi’nin Anısına Teminat Hukuku Sempozyumu, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 3-4 Haziran 2016.

* Kefalet Sözleşmesi Hükümlerinin Kira Sözleşmeleri Bakımından Değerlendirilmesi, Prof. Dr. İlhan Ulusan Onuruna I. Uluslararası Medeni Hukuk Borçlar Hukuku Sempozyumu, 15-16 Haziran 2016.