Ekonomik bir yöntem midir?

Arabulucuya başvurulabilecek uyuşmazlıklarda, arabuluculuk yönteminin seçilmesi diğer uyuşmazlık çözüm yöntemlerine göre taraflar açısından çok daha ekonomik bir yöntemdir.

Arabulucunun ücreti nasıl belirlenir?

Arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi ile belirlenir. Ancak böyle bir sözleşme yapılmadığı takdirde ücret miktarı konusunda arabulucu ile taraflar arasında ihtilaf bulunan durumlarda, 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, 26/1/2013 tarihli ve 28540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği ve bu Tarife hükümleri uygulanır. Bu Tarifede belirlenen ücretlerin altında arabuluculuk ücreti kararlaştırılamaz. Aksine yapılan sözleşmelerin ücrete ilişkin hükümleri geçersiz olup, ücrete ilişkin olarak bu Tarife hükümleri uygulanır.

Tarifeye ve ilgili yönetmeliğe http://www.adb.adalet.gov.tr/Sayfalar/Teskilat/mevzuat/tarife.html adresinden ulaşabilirsiniz.