2004 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Av. Esra Ceren Demirezen, 2008 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlamış olup, İstanbul Kültür Üniversitesi’nde Prof. Dr. Turhan Esener danışmanlığında tamamladığı “Çalışma Sürelerinde Esneklik” konulu tezi ile doktor unvanı almaya hak kazanmıştır.

Uzmanlık Alanları

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Ticaret Hukuku